KDO JSME?

PODNIKÁNÍ V GEODÉZII SE VĚNUJEME JIŽ VÍCE NEŽ 10 LET.

Zkušenosti získané dlouholetým působením v oboru nadále zúročujeme a rozšiřujeme, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout kvalitní a rychlé zpracování zakázek, stejně jako odborné poradenství v oblastech s geodezií souvisejících.
Nabízíme Vám komplexní zpracování zakázek jak v oblasti katastru nemovitostí, tak ve sféře stavební geodézie.
Ke každé zakázce, bez ohledu na její rozsah, přistupujeme individuálně. Účel a rozsah měření nejprve pečlivě konzultujeme s klientem za účelem nejefektivnějšího postupu jejího zpracování. Ve spojení s následným přesným zaměřením a pečlivým vyhodnocením naměřených dat Vám tak můžeme nabídnout vysoce kvalitní výstup za rozumnou cenu.
Nezdráhejte se nás oslovit při řešení Vaší situace. Pomůžeme Vám najít řešení, poradíme jak postupovat a poskytneme nezávaznou kalkulaci ceny geodetických prací.
Těšíme se na naší budoucí spolupráci,

tým WWW.GEODET-BRNO.NET

 • My jsme vášniví
 • Upřímní a spolehliví
 • Vždy zlepšení
 • Geometrický plán

  POTŘEBUJETE ZHOTOVIT GEOMETICKÝ PLÁN?

  Vyznačení změn v katastru nemovitostí. Dělení pozemků, vyznačení budov
  (kolaudace), věcná břemena apod.

  VÍCE INFO
 • Mapový podklad pro projekt

  Zhotovit zaměření polohopisu a výškopisu jako podklad pro projekt budoucí stavby?

  Mapový podklad pro projekt stavby, či terénních úprav, spočívá v zaměření polohopisné a výškopisné situace v lokalitě.

  VÍCE INFO
 • VYTYČENÍ HRANIC POZEMKŮ

  Provést vytyčení vlastnické hranice, či celého pozemku?

  Vytyčení hranice pozemku je spolu s vyhotovením geometrického plánu nejvíce žádanou geodetickou činností.

  VÍCE INFO
 • Vytyčování staveb

  Provést vytyčení vlastnické hranice, či celého pozemku?

  ... spočívá ve vyznačení prostorové polohy a tvaru objektu na základě vytyčovacího výkresu v souladu s projektovanou polohou stavby.

  VÍCE INFO
 • DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO provedení

  Nebo je již Vaše stavba hotová a Vy potřebujete zaměřit a zpracovat dokumentaci skutečného provedení?

  Zahrnuje zaměření dokončené stavby a vyhotovení mapového díla dle požadavků objednatele, nebo správce informačního systému do něhož má být dokumentace zapracována.

  VÍCE INFO

SLUŽBY

NAŠE PROJEKTY

Projekt 1 UKÁZKA GEODETICKÉ PRÁCE

CO JSME UDĚLALI

Ukázka geodetické práce

CO JSME UDĚLALI