Poptávka geodetických služeb

Poptávka geodetických služeb

Na základě poptávky zaslané na email:  leos@geodet-brno.net, případně přímo na telefonním čísle +420 724 167 706 Vám připravím kalkulaci geodetických prací dle Vašich požadavků.

V poptávce, prosím, uvádějte katastrální území, v němž se nemovitost nachází, její parcelní číslo a případné upřesnění požadovaných prací.


    Geometrický plán (tj. rozdělení pozemku, vyznačení stavby, změna obvodu pozemku, či budovy, věcné břemeno, jiné změny v katastrální mapě)Vytyčení hranice pozemku (tj. vyznačení hranic pozemků v terénu)Vytyčení stavby (např. vyznačení polohy a tvaru základů domu před zahájením stavby)Mapový podklad (tj. zaměření polohopisu a výškopisu lokality např. pro projektovou činnost)Dokumentace skutečného provedení stavby (např. zaměření přípojek a tras inženýrských sítí, zaměření již dokončené stavby pro jiné účely než zápis do katastru nemovitostí)Jiné geodetické práce