MAPOVÝ PODKLAD PRO PROJEKT

MAPOVÝ PODKLAD PRO PROJEKT

Mapový podklad pro projekt stavby, či terénních úprav, spočívá v zaměření polohopisné a výškopisné situace v lokalitě na níž je předpokládaná budoucí stavební činnost a v jejím blízkém okolí. Rozsah zaměření je předem konzultován se zákazníkem, či projektantem, tak aby výsledný mapový podklad byl úplný a plně využitelný pro vyhotovení projektu stavby.

nezávazná kalkulace ceny zaměření polohopisu a výškopisu